copyright Web Info Sverige
Svenska Hantverkare - renovering och nybyggnation i Provence, södra Frankrike och Bohuslän

SKORSTENAR bygga och renovera

skorsten

Renovera sin skorsten eller bygga en ny skorsten är en investering för huset och Din framtida ekonomi.


Där den står kostar den ingenting men skorstenen ger Dig valmöjligheter:

  • Du kan värmeförsörja huset med ved eller pellets, både helt och delvis
  • Du kan leda runt värmen i huset via skorstenskanalerna
  • Du kan också ha självdragsventilation, tyst och gratis
Men glöm inte ! - Din skorsten måste vara brand- och röksäker !Svenska Hantverkare | tel. 0523-160 70 | e-post: